dr Nikola Knežević (predsednik)

 • dr Nikola Knežević (predsednik)
  Email:
  nikola.knezevic@cirelstud.org

  Predsednik Centra za istraživanje religije, politike i društva. Diplomirao je teologiju na PTF-u gde je kasnije stekao zvanje magistra antropoloških nauka pod mentorstvom prof. dr Gorana Golubovića, prof. dr Zorice Kuburić i prof. Dimitrija Popadića. Angažovan je na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu kao predavač iz predmeta Teološka antropologija i Politička teologija. 2012. godine je sa najvišom ocenom odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Dijalektika političke transformacije društva: savremena politička teologija na Zapadu“, pod mentorstvom prof. Zorice Kuburić, prof. Ljubovoja Stojanovića i prof. Heleen Zorgdrager. 2014. godine. Sa najvišom ocenom odbranio je master tezu na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Do sada je objavio više naučnih radova i na desetine članaka, učestovao na brojnim naučnim skupovima, tribinama i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je više naučnih radova iz oblasti odnosa Religije i politike.

  Direktor je edukacionog programa "Uloga Religija u post-konfliktnom društvu" i programa "Uloga Religija u procesima Tranzicione pravde". Član je međunarodne organizacije Church and Peace i jedan od projektnih koordinatora u Inicijativi za REKOM. Posvećen je akademskom istraživanju ali i praktičnim pristupima temama koje se bave odnosom religije, politike,  suočavanja sa prošlošću i kulturom sećanja.

  Objavljeni naučni radovi – Published articles in scientific journals:

  Published articles in scientific journals:

  Knežević, Nikola, Tetragramaton – Sveto četvoroslovlje [Tetragrammaton], Teološki časopis (3), Protestantski teološki fakultet: 2003, 64-79.

  Knežević, Nikola, Kratak pregled pravoslavne antropologije [Overview of Easter Orthodox Anthropology], Teološki Časopis (7), Protestantski teološki fakultet: 2007, 75-87.

  Knežević, Nikola, Dijalektika kolektivnog preumljenja [Collective Shift Of Mind], Religija i tolerancija 6 (10), CEIR: 2006, 47-55.

  Knežević, Nikola, Ekumenski dijalog – tri lica iste suštine [Ecumenical Dialogue: Three Persons of the Same Essense], Teološki časopis (8), Protestantski teološki fakultet: 2008, 82-92.

  Knežević, Nikola, Oboženje iz perspektive pravoslavne tradicije sa osvrtom na rimokatoličko i protestantsko poimanje termina theosis-sanctificatio [Theosis from the Perspective of Orthodox Tradition with Reference to the Roman Catholic and Protestant Understanding of the Terms theosis – sanctificatio] Zbornik: Konverzija i kontekst , 2009, 149-165

  Knežević, Nikola, Esej o savremenoj političkoj teologiji [Contemporary political theology], Religija i tolerancija 10 (13), CEIR: 2010

  Knežević, Nikola, Komparativni pristup: Peccatum originale [Peccatum originale – Comparative perspective], Teološki časopis (9), Protestantski teološki fakultet: 2010

  Knežević, Nikola, Politička teologija Johana Baptist Metz-a [Political theology of Johann Baptist Metz], Zbornik radova: Hrišćanstvo i demokratija: između antagonizma i mogućnosti, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 2011.

  Knežević, Nikola, Teologija nade Jirgena Moltmana [Principle of hope in Moltmann's theology] Religija i tolerancija 8(13), CEIR: 2011.

  Knežević Nikola,  Politička teologija kao jezik komunikacije sa postmodernom [Political theology as language of post modernity], Zbornik "Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu" II Tom, 49-59 str., Beogradska otvorena škola, 2011

  Knežević, Nikola Potreba za afirmacijom kontekstualne političke teologije: teologija posle Srebrenice i stratišta bivše Jugoslavije [The Need for Affirmation of Contextual Political Theology: Theology after Srebrenica and Scaffolds of the Former Yugoslavia] Bosna Franciscana 34/2011, Franjevačka Teologija, 61-73 str.

  Knežević, Nikola, Poimanje odnosa crkve, teologije i društva unutar političke teologije Stenlija Hauervasa i Džona Milbanka [Church, Theology and State relations in political theologies of Hauervas and Milbank], Časopis Diskursi 1(2), Predstavništvo centra za empirijska istraživanja religije, Sarajevo, 2012., str. 139-153.

  Knežević, Nikola, "Odnosi Crkve i države u protestantskim veroispovedanjima", Jubilarni godišnjak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sv. Vasilije Ostroški u Foči povodom 20 godina postojanja - Posebno izdanje, 2014, str. 145-161.

  Books, (authored or edited)

  Knežević, Nikola, Uvod u teološku antropologiju [Introduction to theological anthropology], Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, 2010.

  Jablanov Maksimović J., Knežević N., Marjanović, V., Radić, T. Hrišćanstvo i demokratija: između antagonizma i mogućnosti [Christianity and democracy], (ur. red.), Fondacija Konrad Adenauer, 2011, Beograd.

  Knežević, Nikola, Zoran Grozdanov, Srđan Sremac, Zbornik "Opasna sećanja i pomirenje" [Dangerous memories and Reconciliation, proceedings], Ex-Libris, Rijeka, 2012.

  Knežević, Nikola, Savremena politička teologija u XX veku [Contemporary Western Political Theology], Otačnik, Beograd, 2012.

  Knežević, Nikola, Srđan Sremac, Goran Golubović, Zbornik: "Demitologizacije religijskih narativa na Balkanu: uloga Religije u post-konfliktnom društvu" [Demythologization of religious narratives: The Role of Religion in Post-Conflict Society], Protestantski teološki fakultet i Centar za istraživanje religije, politike i društva, 2012.   

  Knežević, Nikola, Srđan Sremac, Valić-Nedeljsković Dubravka, "Mediji, religija i nasilje u post-konfliktnom društvu" [Media, Religion and Violence in Post-Conflict Society], Centar za istraživanje religije, politike i društva i Otačnik, 2013.

  Knežević Nikola, Popov-Momčinović Zlatiborka, "Uloga Religije u Pomirenju i Tranzicionoj pravdi" [The Role of Religion in Reconciliation and Transitional Justice], Centar za istraživanje religije, politike i društva i Otačnik, 2013.

  Knežević, Nikola, Srđan Sremac, Valić-Nedeljsković Dubravka, Gruhonjić Dinko, "Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu" [The Role of Media in Normalizing relations in the Western Balkans], Centar za istraživanje religije, politike i društva i Otačnik, 2014.

  Knežević, Nikola, Blagoje Pantelić, Srđan Sremac, "Religija, odgovornost i Tranziciona pravda" Religion, Responsilbility and Transitional justice], Centar za istraživanje religije, politike i društva i Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, 2014.

  Conference lectures:

  Ekumenski dijalog – tri lica iste suštine [Ecumenical Dialogue: Three Persons of the Same Essense], Tribina: Preduslovi za međucrkveni dijalog, Centar za otvoreni dijalog, Dom Omladine, Beograd: 03.12.2008

  Oboženje iz perspektive pravoslavne tradicije sa osvrtom na rimokatoličko i protestantsko poimanje termina theosis-sanctificatio [Theosis from the Perspective of Orthodox Tradition with Reference to the Roman Catholic and Protestant Understanding of the Terms theosis – sanctificatio], Konferencija: Konverzija i kontekst, Centar za empirijska istražianja religije i Dom Omladine, Dom Omladine, Beograd: 07.07.2009

  Teologija nade Jirgena Moltmana [Principle of hope in Moltmann’s theology] Konferencija: Problem budućnosti ideja večne nade u religijama, Centar za empirijska istražianja religije i Dom Omladine, Dom Omladine, Beograd: 09.09.2010

  Savremena politička teologija na Zapadu [Contemporary Western Political Theology], Okrugli sto: Hrišćanstvo i demokratija: između antagonizma i mogućnosti [Christianity and democracy], Centar za otvoreni dijalog, Hrišćanski kulturni centar i Fondacija Konrad Adenauer, Beograd: 24.04.2010

  Uticaj interneta na afirmaciju religiozne svesti [Influence of internet in shaping religious consciousness], Konferencija: Medijatizacija religije i/ili religizacija medija [Religious Imaginations and Contemporary Media], Centar za empirijska istražianja religije i Dom Omladine, Dom Omladine, Beograd: 08.05.2010

  Konsultacije sa crkvama i verskim zajednicama – koalicija za REKOM [Consultations with Churches and religious communities – coalition for REKOM, Regional Commission for establishing the facts about all victims of the wars waged on the territory of the former Yugoslavia in the period 1991 – 2001 (RECOM)], Beograd, Škupština grada Beograda, 16.06.2010.

  Konsultacije sa crkvama i verskim zajednicama – koalicija za REKOM [Consultations with Churches and religious communities – coalition for REKOM, Regional Commission for establishing the facts about all victims of the wars waged on the territory of the former Yugoslavia in the period 1991 – 2001 (RECOM)], Sarajevo, 04.11.2010.

  Kontekstualna politička teologija [Contextual political theology], Konferencija: Hrišćanstvo, pluralizam i budućnost religija u XXI veku [Christianity, pluralism and future of religions in XXI-st Century], Protestantski teološki fakultet, Novi Sad: 06.11.2010.

  Published articles in daily and weekly newspapers:

  O političkoj teologiji (NSPM, 27.12.2009)
  Klerikalizacija društva ili odjeci klirofobije (NSPM, 20.11.2009)
  Nasilje i mržnja nisu odgovori prema seksualnim manjinama (Borba, 5.08.2009)
  Mesto i uloga hrišćanskih demokrata u političkom životu Srbije (Borba, 16-17.07.2009)
  Moral i politika: Potreba za formiranjem demohrićanskog korpusa (Borba, 28-29.06.2009)
  Farsa na našoj političkoj sceni (Borba, 28.04.2009)
  Ima li mesta za hrišćansko-socijalnu politiku (Borba, 29.04.2009)
  Ropstvo savremenog čoveka ili iluzija slobode (Borba, 13.04.2009)
  Pajtićeva „subverzija" ili Antonićev zaverenički diskurs (Borba, 08.04.2009)
  Naši mitovi i nacionalni elitizam (Borba, 23.03.2009)
  Tragovi vladike Nikolaja (Borba, 24.03.2009)
  Hrišćanstvo pred sumrakom ili praskozorjem nade? (Borba, 8.03.2009)
  Hrišćanstvu je danas više nego ikad potrebna reforma. (Borba, 9.03.2009)
  Apologija konzervativnih i tradicionalnih vrednosti (prilog debati o antidiskriminacionom zakonu)
  Govor mržnje: Quo vadis, Srbijo? (Borba, 26.02.2009)
  Intervju povodom donošenja statuta Vojvodine. (Borba, 14.02.2009)
  Kukavičje jaje šovinizma (Borba, 10.02.2009)
  Serbia, i vescovi ortodossi negano l’invito al Papa: Intervju (Dnevne novine: Il Piccolo, 7 Jun, 2011)
  Stručnjaci pozivaju na saradnju crkava i građanskog društva: Intervju,  SouthEast Erupean Times, 2013
  Verski analitičari u Srbiji pozivaju na dijalog i oprez radi izbegavanja sukoba: Intervju, SouthEast European Times, 2013

  Oblasti interesovanja i istraživanja

  teološka antropologija
  politička teologija
  politikologija religije
  među-religijski dijalog
  politička sociologija

  Kontakt
  nikola.knezevic@cirpd.edu.rs