mr Sergej Beuk

 • mr Sergej Beuk
  Email:
  matersva@sezampro.rs

  Sergej Beuk je rođen 1972. godine u Beogradu, gde je, nakon završene osnovne i srednje škole, studirao na Bogoslovskom fakultetu SPC. Pedagogiju i andragogiju diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Istočnom), a teološke studije 2005. na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu, na kome je i magistrirao 2007. godine.

  Od 2003. do 2006. godine, radeći kao školski pedagog, bio je kreator i medijator pedagoških radionica i pedagoško – psiholoških savetovališta. Sredinom 2005. godine započinje seriju tribina ‘’Razgovori o religiji’’ na teme kao što su: ‘’Naučnost Biblije’’, ‘’Ekološka svest i crkva’’, ‘’Pozicija žene kroz istoriju crkve’’, ‘’Savremena ekonomija i Biblija’’ i dr. Tokom 2009. godine suorganizator je teoloških konferencija na teme religijske konverzije i problema večne nade u religijama. Učesnik je mnogih teoloških konferencija u zemlji i inostranstvu.

  Izdao je tri zbirke poezije (‘’…a ni početak’’, Elit, 1992; ‘’Esenski amulet’’, KIZ Centar, 1995; ‘’Stakleni gong’’, Treći Trg, 2009) a pesme je izdavao i u mnogim književnim časopisima kao što su Književni magazin, Beogradski književni časopis i dr. Organizator je tribina u vezi sa savremenom pesničkom scenom, kao i predavanja o poetici Andrića i Crnjanskog.

  Od januara 2007. godine radi na mestu programskog urednika Doma omladine u Beogradu (Magacin u Kraljevića Marka) sa preko 400 ostvarenih programa.

  Objavljeni naučni radovi i članci:

  Ka horizontu poetike bića (Teološki časopis br. 5 – 6/2006)

  Razgovori o religiji – Ekološka svest i crkva (Teološki časopis br. 5 – 6/2006)

  Hristološko – eklisiološke paradigme podučavanja i vođstvo Svetog Duha (Teološki časopis br. 7/2007)

  Dete i molitva – Prilog teoriji hrišćanske pedagogije (Teološki časopis br. 8/2008.)

  Protestantsko – kalvinistička perspektiva teologije obnove i obraćenja (Zbornik radova: Teorijski, metodološki i praktični pristupi religijskoj konverziji, CEIR - 2009)

  Kalvinistička doktrina vaskrsenja – Vesminsterski katihizis (Zbornik radova: Problem budućnosti ideja večne nade u religijama, CEIR, 2010)

  Religijska konverzija – Božanstvenost očovečenja (Teme br. 4/2009; Religija i tolerancija br 12/2009)

  Knjige:

  O biću i Bogu (MBM Plas/2007)