Ciljevi i aktivnosti

Različitim pristupima i idejnom raznolikošću, Centar želi da započne mnogobrojne teme koje su u vezi sa naukama kao što su filozofija, psihologija, sociologija i istorija religije, kao i komparativna religiologija, ali i da otvori teorijsko polje za promišljanje odnosa psihoterapije i religije, savremenih teorijskih umetničkih platformi i religije, i dr.

Takođe, postoji naučna potreba za povezivanjem religijskih ideja različitih verskih tradicija i njihovom međusobnom interakcijom zarad boljeg razumevanja različitih verskih i etničkih identiteta.

S druge strane, politička teologija, kao teološka naučna disciplina, skoro da u Srbiji nema svoje predstavnike i osim pojedinih ruskih autora, nema referentnih tekstova na srpskom jeziku. Centar želi da u budućnosti postane mesto okupljanja teoretičara koji smatraju da je politička teologija vredna proučavanja.

Centar će svoje ciljeve sprovoditi kroz brojne aktivnosti:

• organizovanje kurseva, simpozijuma, seminara, savetovanja, tribina, predavanja, dijaloga i radionica a radi stvaranje platforme za edukaciju

• organizovanje konferencija radi razmene iskustava domaćih i međunarodnih učesnika

• kontinuirana saradnja sa drugim, prema ciljevima delovanja, srodnim organizacijama iz zemlje i inostranstva, razmena iskustava, programa i metoda

• popularizacija ciljeva Centra i informisanje javnosti o aktivnostima Centra, putem izdavanja i distribucije pisanih, audio i video materijala

• sakupljanje informacija o različitim programima, metodama i pristupima u zemlji i svetu i rad na istraživanju u ovim oblastima