Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu

D. V. Nedeljković, S. Sremac, D. Gruhonjić i N. Knežević. (2014). Zbornik naučnih radova: "Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu", Filozofski fakultet Univeziteta u Novom Sadu i Centar za istraživanje religije, politike i društva - Novi Sad

Zbornik naučnih radova Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu suizdavač ki je poduhvat Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Centra za istraživanje religije, politike i društva, nevladine organizacije iz Novog Sada. Zbornik, koji objavljujemo u povodu 60 godina rada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i 10 godina od osnivanja Odseka za medijske studije, sadrži 22 odabrana recenzirana rada i predstavlja rezultat istoimene međunarodne konferencije održane 4. i 5. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu u  Novom Sadu, potpomognute i iz Evropske mreže za književnost i knjige "Traduki". Autori iz devet zemalja, uključujući i eminentne uvodničare konferencije (Eric Gordy, London i David Tombs, Dublin) obradili su u ovom zborniku različite aspekte delovanja medija u kontekstu javnog interesa, zatim odnos govora mržnje, religije, nacije i nacionalizma, kao i ulogu medija u suočavanju sa prošlošću. Veći ovaj -najkraći mogući - pregled sadržaja istraživačkih napora autora radova koje donosi VI Zbornik iz edicije Medijska istraživanja Odseka za medijske studije svedoči da je reč o temama i danas aktuelnim kao i pre deceniju i po, na prostorima Zapadnog Balkana. Te teme naučna i stručna javnost sa jednakim interesovanjem razmatra i o njima otvara javne debate na konferencijama i u tematskim zbornicima  poput ovoga, koji stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti. U Novom Sadu, maj 2014.

Uređivački kolegijum