Zavisnost, religija i identitet

Autor: Srđan Sremac

Pun naslov: Zavisnost, religija i identitet: Predlog za narativnu analizu svedočanstava bivših zavisnika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci, Novi Sad, 2012.

Vrijednost ove knjige koju držite u rukama jest ponajprije ta što u njoj autor, Srđan Sremac, iznimno složenu problemu izlječenja bivših ovisnika pristupa iz interdisciplinarne perspektive. Naime, uzevši u obzir dosadašnja relevantna, premda kadikad i disparatna istraživanja o toj problematici, i to iz različitih područja – od medicine, psihologije pa sve do teologije – autor holistički povezuje različite pristupe. Uvjerljivo, no nenametljivo, osvjetljuje problematiku stavljajući u središte oblikovanje novog identiteta ovisnika koji postaje identitetom osobe slobodne od ovisnosti. Svojom složenom i preciznom analizom, dosljednom argumentacijom i metodološki jasnim slijedom izvoda, Srđan Sremac je, dakle, pokazao da se složeni spektar problemskih područja može promotriti kao problem narativnoga identiteta. Ljudski identitet se nakon traume, tj. lomova u konfiguraciji narativnog identiteta, može nanovo uspostaviti tek obnavljanjem naracije, odnosno svjedočanstva o lomovima i promjeni koja taj identitet razumije kao narativnu cjelinu. Pritom ne zapostavlja aporije pojedinac-zajednica, istina-stvarnost, vjera-religija. Teorijske pretpostavke autoru knjige nisu same sebi svrhom, nego su povezane sa zahtjevima konkretne prakse izliječenja posredstvom obraćenja, prakse kakvu nastoji razumjeti iz naracija samih bivših ovisnika. Svojim razumijevanjem zacijelo uvelike može pridonijeti razumijevanju i artikulaciji same prakse. A onda i njezine djelotvornosti koja mora ostati sponatnom, nadahnutom. I prihvaćenom.

Jadranka Brnčić