Vesti

 • 13.05.2016
  Agenda za međunarodni skup: Politike sećanja i „zamrznuti konflikt”: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst

  Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
   Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, Srbija
  u saradnji sa

  Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, Vrije Universiteit Amsterdam pod pokroviteljstvom National Endowment for Democracy 

   

  27-28. maj, 2016, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Vojvodina, Srbija

  Politike sećanja i „zamrznuti konflikt”: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst

   

  NACRT AGENDE

  Petak, 27. maj 2016.

   

  13.00 Prijave i kotizacije

  13.30 Otvaranje konferencije (kino sala)

  13.40 – 14.30 Dino Abazović, Sarajevo, Suočavanje sa prošlošću – pamćenje i društvena promjena!?

   

  15.00 – 16.30 Prva sesija: MEDIJI, SEĆANJA I TRANZICIONA PRAVDA  

  moderatorka: Belma Buljubašić (učionica 107)

  Jelena Jorgačević Kisić, Beograd/Erfurt, The Reconciliation and Polarizing Potential of the Movie: Hollywood and Regional (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia) Cinema Discourse about the War in Former Yugoslavia (1991-1995)

  Aleksandra Đorđević, Beograd, Između sadašnjosti i prošlosti –obeležavanje godišnjice NATO bombardovanja u Srbiji

  Belma Buljubašić, Sarajevo, Spomenici NOB-a i odnos prema prošlosti u Bosni i Hercegovini

  Danica Igrutinović, Beograd/Novi Sad, Penetrating ‘the heart of Serbia’: Kosovo, football stadiums, and armchairs

  Dijana Subotički Miletić, Kikinda/Novi Sad, Ratne teme u životnim pričama političarki u Srbiji i Hrvatskoj u 2015. godini 

  Višnja Šijačić, Beograd/Novi Sad, Restorativna pravda u procesima izgradnje mira i postizanja tranzicione pravde – Komisije za istinu i pomirenje

  Janja Beč Neumann, Novi Sad/Alsbach, Bystanders-posmatrači u holokaustu i Srebrenici  

   

  16.30-16.45 Kafe pauza

   

  16.45-18.15 Druga sesija: TRAUMA, SEĆANJA I KULTURA

  moderator: Srđan Sremac (učionica 107)

  Vladislava Gordić Petković, Novi Sad, Trauma i njene metafore: kako se srpska proza seća rata 

  Aleksandra Đurić Bosnić, Novi Sad, Ideološki konstruisano sećanje kao projektovanje (nove) realnosti

  Brankica Drašković, Novi Sad, Kritički kontranarativi kao poveznica kulturne saradnje i nadogradnja terapijskog procesa dekontaminacije sećanja na postjugoslovenskom prostoru

  Nikola Radunović, Podgorica/Beč, Nacionalna kultura - prepreka za pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije?

  Zlatomir Gajić, Novi Sad, Kulturna politika, cenzura i rokenrol u SFRJ

  Alma Jeftić, Sarajevo, When Cultural Heritage Reminds of War: Case of Old Bridge (“Stari Most“) in Mostar 

  Andrea Ratković,
  Novi Sad, Hermeneutika (ne)kulture sećanja: o značaju (samo)kritičkog suočavanja sa prošlošću

   

  18.15 – 19.30 Tribina: POLITIKE SEĆANJA I „ZAMRZNUTI KONFLIKT”: POSTJUGOSLOVENSKI PROSTOR I ŠIRI KONTEKST

  moderator: Nikola Knežević, teolog (kino sala)

  Dino Abazović, sociolog

  Dragan Markovina, istoričar

  Nataša Govedarica, ekspertkinja za ljudska prava

  Srđan Šušnica, kulturolog

   

  Subota, 28. maj 2016.

  9.30 - 10.20 Dragan Markovina, Zagreb/Split/Mostar, Tabuizirana sjećanja i destruirane zajednice: Knin, Split, Mostar, Sarajevo (kino sala)


  10.30 – 12.00 Treća sesija: RELIGIJE, NACIONALIZAM I POLITIKE SEĆANJA

  moderatorka: Zlatiborka Popov Momčinović (učionica 107)

  Nikola Knežević, Novi Sad, Religije i pojam transgeneracijskog sećanja i transfera traume u kontekstu održavanja zamrznutog konflikta

  Aleksandar Đakovac, Beograd, Eshatološko sećanje: stradanje i pomirenje – mogućnost praštanja

  Svenka Savić, Novi Sad, Doprinos sveštenica protestantskih crkava u Vojvodini izgrađivanju mira

  Zlatiborka Popov Momčinović, Sarajevo, Religija i pomirenje: Između transedencije i imanencije u kontekstu selektivnog pamćenja

  Alen Kristić, Zagreb, Kršćanska praksa pomirenja kao zaštita počinitelja

  Prilog izučavanju regionalne kulture pamćenja na tragu njemačkog iskustva

  Boris Varga, Beograd/Novi Sad, Deportacije grkokatolika iz istočne Hrvatske 1991-92: medijsko sećanje i pomirenje

  Vukašin Milićević, Beograd, Identitet, nada i sećanje: srpski pravoslavni kontekst

   

  12.00-12.30 Kafe pauza

   

  12.30 – 14.00 Četvrta sesija: ZLOČINI, TRAUMA I TRANSGENERACIJSKA SEĆANJA 

  moderatorka: Dubravka Valić Nedeljković (učionica 107)

  Dubravka Valić Nedeljković, Novi Sad, Ratna i predizborna retorika u kampanjama nekad i sad – sličnosti i razlike

  Aleksandar Staničić, Beograd, The role of media in discussing the post-conflict reconstructions: case of two buildings in Belgrade

  Jelena Đureinović, Gisen, When the Perpetrators Become the Victims: Framing History in the Courtroom

  Srđan Šušnica, Banjaluka, Sveta koka: mrvice na svetoj periferiji

  Miloš Pankov, Novi Sad, Simbolička upotreba vremensko-prostornih odnosa kao pokazatelj medijskog stava u diskursu  izveštavanja o ratnim sukobima na prostoru nekadašnje Jugoslavije

  Miroslav Keveždi, Novi Sad, Predizborna obećanja krajnje desnice tokom parlamentarnih izbora u Srbiji 2016. godine u odnosu na izbore 2014. godine – analiza sadržaja internet stranica Srpske radikalne stranke, koalicije Dveri-DSS, SNP „Naši”, „Srbskog obraza” i Srpskog sabora Zavetnici

  Andrej Kubiček, Beograd, Kritička analiza diskursa i sukobi u bivšoj Jugoslaviji

   

  13.00 – 14.00 Panel: POST-YUGOSLAV POST-WAR CALENDARS IN SERBIA, CROATIA AND KOSOVO

  Srđan Hercigonja/Orli Fridman/Linda Gusia (kino sala)  

  - National State Calendars & Alternative Calendars: Memory Activism in Serbia after 2000 – Orli Fridman

  - Between War-Heroes and Heroes of Non-Violent Resistance, Memory and Remembrance in Post-War Kosovo – Linda Gusia

  - The Homeland War”: Croatia’s Hegemonic Calendars and Mnemonic Battles after 1999 – Srdjan Hercigonja & Orli Fridman

   

  14.00 - 14.30 Zatvaranje konferencije (kino sala)

   

Komentari