Vesti

 • 09.03.2016
  Poziv: Politike sećanja i 'Zamrznuti konflikt': Post-jugoslovenski prostor i širi kontekst

  Odsek za medijske studije Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Centar za istra
  živanje religije, politike i društva, Novi Sad, Srbija
  u saradnji sa
  Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, Vrije Universiteit Amsterdam
  pod pokroviteljstvom National Endowment for Democracy

  Poziv za predaju referata

  27-28 Maj, 2016, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

  Politike sećanja i 'Zamrznuti konflikt': Post-jugoslovenski prostor i širi kontekst

  Cilj konferencije je promišljanje o ukrštanju politika sećanja, konstrukcije identiteta i pripadanja u kontekstu Post-Jugoslovenskog prostora i šire. Prošlost koja za sobom nosi traumatični balast počinjenih zločina, konstantno je prisutna u savremenim kulturnim, društvenim i političkim interakcijama. Sećanje se u ovom kontekstu ne projavljuje kao pomiriteljsko ili kao zajednički narativ, već kao post-traumatsko generacijsko sećanje kojim se neretko manipuliše i generiše antagonizam prema konstruisanom 'neprijatelju'(Hoffman, 2004; Huyssen, 2003; Volkan, 2013).

  Minuli konflkti, na taj način, postaju 'zamrznuti' i paralizuju sadašnjost, stvarajući nestabilnost i nesigurnu budućnost.  Nelečena kolektivna trauma koji je proizveo ratni sukob prenosi se  na buduće naraštaje, stvarajući razne neželjene efekte, poput netolerancije, spirale zločina, verski i nacionalni eksluzivizam i radikalni nacionalizam.  Kada govorimo suočavanju sa prošlošću, ratu, genocidu, etničkom čišćenju, memorijalizacija i transgeneracijski-transfer traume postaju prostor kroz koji se kreiraju moć i daje značaj kolektivnom sećanju koji kreiraju identitet nacije. Ovo se naročito odnosi na slučaj kada ova 'nasleđena sećanja' (Landsberg, 2004) bivaju interpretirana i interpolirana potem  kulturnih, političkih ili religijskih repertoara ili interesa.  

  Ovakav proces memorijalizacije definisan narativima na koje utiču religijski, kulturni i politički faktori takođe konfiguriše i medijski diskurs i posledično utiče na javnost. Posledica takve manipulacije prošlošću dovodi do pojave u kojoj osobe koje nemaju neposredno iskustvo rata ili ratnih zločina inkorporiraju pomenute narative kao sopstvene procese sećanja ili postaju deo njihove društveno-političke matrice.

  Kakva je uloga verskih zajednica i političkih činilaca u kreiranju prostora sećanja i održavanja 'zamrznutog konflikta'? Da li politike sećanja doprinose pomirenju među podeljenim stranama i promovišu transformaciju društva koje tako postaje  inkluzivnije i tolerantnije, ili konstrukcijom sećanja koja se bazira na transgeneracijskoj traumi i minulim konfliktima - polarizuje kulturne, entičke ili verske grupacije u Post-Jugoslovenskom prostoru?

  Predlozi koji uključuju sledeće teme, posebno su dobrodošli:

  Masovni zločini i sećanja

  Jugo-nostalgija and mediji

  Sećanja i pop kultura

  Spomenici i sećanja

  Trans-generacijski narativi i nostalgija

  Trauma i transgeneracijska sećanja

  Religija i politike sećanja u Post-Jugoslovenskom prostoru

  Mediji, sećanja i Tranziciona pravda
  Religije, nacionalizam i politike sećanja
  Inicijativa za REKOM i kultura sećanja

  Pozivamo predloge iz sledećih naučnih disciplina:

  Istorija, Antropologija, Sociologija, Psihologija, Religijske studije, Kulturne studije, Medijske studije, Studije roda, Studije o sećanju, Studije konflikta, Studije nasleđa, and Studije o traumi.

  Proces apliciranja

  Krajnji rok za slanje sažetaka je 1 April. 2016. godine. Predlozi treba da sadrže naslov, sažetak (max 300 reči), biografiju (max. 300 reči) i potrebno ga je poslati na email adresu: zurnal@ff.uns.ac.rs

  The submission deadline for proposals is 1 April 2016. Proposals should include a title, an abstract (max 300 words), and bio (max 300 words) and emailed to zurnal@ff.uns.ac.rs

  O rezultatima selekcije bićete obavešteni do 15 Aprila 2016 a podnošenje kompletiranih referata očekuje se do 15. Maja 2016. Konferencija će se održati u periodu od 27-28. Maja, 2016, na Univerzitetu u Novom Sadu. Predviđeno je da bude objavljen zbornik koji će uključivati recenzirane radove sa konferencije.

  Radni jezici su BHCS i Engleski. Referate možete da prezentujete na jednom od radnih jezika ali kompletirane referate šaljite na engleskom jeziku.

  Kotizacija konferencije iznosi 20 Eura. Ručak drugog dana konferencije i kafa tokom pauzi biće obezbeđena od strane organizatora. Učesnici sami snose troškove puta i smeštaja.

  Uvodničari:
  prof. dr Dino Abazović, Fakultet  Političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  prof. dr. Dragan Markovina, Filozofski fakultet, Univerzitet u Splitu, Hrvatska

  Naučni odbor i partneri

  Dubravka Valić-Nedeljković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

  Dinko Gruhonić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

  Nikola Knežević, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad

  Srdjan Sremac, Vrije Universiteit Amsterdam, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad

  Ruard Ganzevoort, VrijeUniversiteit Amsterdam

  Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam

  Zlatiborka Popov Momčinović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  dr Gorazd Andrejč, Woolf Institute, Cambridge, UK

Komentari